terapie něhou   terapie něhou
 

» Co je terapie něhou

» Terapie něhou I.

» Terapie něhou II.

» Terapie něhou III. - Egypt

» Něhoterapeut o sobě

» Motivace k terapii

» Podpora pozemského ženství

» Regresní terapie

» Rituál přijetí

» Kontakt

» Večerní povídání o terapii

» Starší texty o terapii něhou

Terapeutův videoblog (NOVÉ)

 

 

Co je terapie něhou

Terapie něhou je moderní alternativní spirituální psychoterapie, určená především těm ženám, kteřé se konečně potřebují cítit lépe než doposud, jsou ochotné začít u sebe a chtějí pro to i něco udělat.

Pro koho je terapie něhou vhodná?

Vhodnou klientkou pro terapii něhou je zejména žena, která:

  • přemýšlí o sobě a o životě i z duchovního hlediska,
  • potřebuje pomoci unést tíhu vlastního života,
  • chce posílit a kultivovat svoji ženskou roli,
  • potřebuje vyhojit svůj vztah k mužské energii,
  • touží pozvednout svého ducha a harmonizovat vztah s Vesmírem,
  • absolvovala již více terapií či seminářů osobního rozvoje s neuspokojivými výsledky.

Terapie není primárně určená pro léčení závažnějších poruch osobnosti a pro psychiatrické pacienty, ale ani dlouhodobá psychiatrická medikace antidepresivy není pro terapii něhou žádnou překážkou.

Co se při terapii něhou děje?

Terapie něhou je individuální psychoterapie, ve které je klientka vedena něhoterapeutem pomocí dialogu a doteku. Terapeut duchovně dojde za klientkou až tam, kde uvízla, pomůže jí zorientovat se v její situaci, vezme ji duchovně za ruku a spolu pak najdou cestu odtamtud ven.

Příčinou i důsledkem uvíznutí jsou duchovní a emocionální problémy, které jsou obvykle pro člověka jeho vlastním vnitřním zrakem neuchopitelné. Pokouší-li se člověk své vlastní problémy uvidět a pochopit, může mít po čase pocit, jakoby se pokoušel nabírat sypkou rýži v misce jedinou jídelní hůlkou. Hůlka sice pokaždé hladce projede, ale vlastně nikdy nic nenabere. Přidaná hodnota terapie něhou spočívá v tom, že terapeut přináší druhou jídelní hůlku (a umí s ní dobře zacházet :-). Ve dvou to pak jde nikoliv dvakrát, ale tisíckrát lépe.

Cíl

Podstatou většiny duchovních i emocionálních problémů je nepřijetí vlastní životní situace, osudu, sebe sama, své mise. Obecným cílem terapie něhou je pomoci klientce nejen přijmout sebe sama i svůj osud, ale také přijít procesu přijímání na chuť.

Nástroje

Terapeut nabízí na míru vytvořené pracovní hypotézy, umožňující klientce lépe se ve svém vlastním bludišti zorientovat. Cílem je pomoci klientce zažít co nejvíce vhledů, při nichž je konkrétní situace nejen pochopena, ale v celém kontextu i viděna. Vhled přináší obrovský terapeutický potenciál, protože pokud člověk vidí, kde, jak a proč uvízl, cestu ven najde už relativně snadno. Pracovním hypotézám se zde říká něhoterapeutické pohádky.

Při společném popisu vnitřního světa klientky se v terapii některé jeho části personifikují (vnitřní dítě, princezna, ministr, přivtělená duše...), aby s nimi pak bylo možno navázat přímý osobní kontakt pomocí channelingu.

Součástí terapeutických postupů jsou rituály – na míru vytvořená duchovní cvičení, určená někdy i k pravidelnému provádění (za domácí úkol :-), která pomáhají akcelerovat duchovní posun žádoucím směrem.

Vyhojení případných psychických traumat, či odvedení přivtělené duše, se v terapii provádí regresí – klasickým auditingem.

Je-li klientkou žena, většinu času pod tím vším probíhá něžný fyzický dotek, neverbálně vytvářející láskyplnou atmosféru.

Teoretické předpoklady

Terapie něhou vychází především z hluboké osobní zkušenosti terapeuta s pozemským blouděním všeho druhu, viz Něhoterapeut o sobě.

Světonázorově vychází terapie něhou ze spirituálního chápání lidské bytosti jako nesmrtelného ducha, který sem na Zem přišel odjinud jako cizinec, aby se vtělil do hrubohmotného pozemského těla, které je zde domorodcem. V našem vnitřním světě se duch projevuje jako cit a touha, jsme to my. Tělo se v našem vnitřním světě projevuje jako intelekt, produkt hrubohmotného mozku – náš pozemský nástroj, podobný chůzi nohou, vidění očima, slyšení ušima.

Duch si sebou na Zem přináší misi - informaci o smyslu celé té cesty, kterou ale pod tlakem nepříznivých pozemských okolností pravidelně „zapomíná“ (rozuměj „pro jistotu zapírá“), čímž pokládá pro své bloudění hutné základy.

Člověk je nadán svobodnou vůlí, která ho uschopňuje sít to, po čem touží. Zároveň je bezpodmínečně podrobený karmě, díky které ve svém osudu sklízí to, co dříve zasel. Na karmu lze pohlížet jako na projev Boží vůle, za kterou lze považovat i všechny ostatní přírodní zákony.

Odkud přicházíme a kam jdeme

Dosud nejvýstižnějším a terapeuticky nevyužitelnějším literárním popisem těchto prostých skutečností je Poselství Grálu – Ve světle Pravdy od Abd-ru-shina.

Cílem ani prostředkem terapie něhou není indoktrinace. Něhoterapeut není členem žádného pozemského spolku, ani církve, ani řádu, a nemá ani žádný motiv získat kohokoliv pro cokoliv jiného, než pro důkladné pochopení jeho skutečné situace. A to není málo.

 

Zkušenosti klientů

» Terapie v Egyptě
» Když vesmír vyslyší
» Dveře do radostnějšího
» Věřit svojí GPS
» Hugo – útěk před terapií
» Týden v ráji
» TŇ III v Egyptě
» Má cesta k sobě
» Vzestup o berlích
» Něha i kopanec
» Svědectví 1
» Dva roky po terapii
» Pro zvědavého muže
» Znovuzrození
» Našel jsem něco nového
» Utěšit vnitřní holčičku
» Účinné! Jasné! Krásné!

» Další zkušenosti...
 

Články o TŇ

» Deprese je brána
» Meduňka
» Třetí oko
» Phoenix 1
» Phoenix 2
» Regenerace


jít za hranice dosavadního poznání...spatřit to, co bylo dosud očím skryto...koncentrovat pozornost na krásu...nechat mysl svobodně rozepnout do volného prostoru...zažít hluboké uvolnění...ochutnat sladkost božské lásky...


(c) Jan Zahradník Havelka, www.vnitrni-dite 000

 

terapie něhou   terapie něhou