terapie něhou   terapie něhou
 

» Co je terapie něhou

» Terapie něhou I.

» Terapie něhou II.

» Terapie něhou III. - Egypt

» Něhoterapeut o sobě

» Motivace k terapii

» Podpora pozemského ženství

» Regresní terapie

» Rituál přijetí

» Kontakt

» Večerní povídání o terapii

» Starší texty o terapii něhou

Terapeutův videoblog (NOVÉ)

 

 

Regresní terapie

Regresní terapie je moderní alternativní psychoterapie, která hledá kořeny současných problémů v minulosti klienta. Základním postupem je auditing (audit = slyšení), při němž terapeut vede klienta do minulosti, kde mu pomáhá vyhledávat a znovuprožívat události, které souvisí se současnými potížemi. V ideálním případě dochází v regresi k abreakci, která je prožívána jako úleva a může způsobit trvalé vymizení problému.

Trocha zdravé skepse

Regrese jakožto moderní technika probouzí mnohá očekávání. Řada lidí se na regresi těší jako na poznávací zájezd k hlubšímu poznání pozadí svého osudu, své osobnosti, svých potíží, a tím i cest k jejich odstranění. Tito zvědaví lidé mohou být regresí velmi zklamáni.

Sám jsem prošel výcvikem regresní terapie u Andreje Dragomireckého a Míly Lukášové, takže popisovaná očekávání i zklamání znám velmi dobře. V prostředí regresních terapeutů jsem se pohyboval více let a měl jsem možnost dlouhodobě sledovat vliv regresí na vývoj osobnosti řady lidí. Na základě těchto zkušeností z mého původního nadšení pro regresní terapii dnes již mnoho nezbylo.

Kdy může regrese pomoci

Přesto se domnívám, že regresní terapie může být velmi produktivní technikou při hojení konkrétních jednorázových traumat z tohoto života (havárie, úraz, přepadení, znásilnění, vyplavení povodní, ztráta blízkého člověka), zvláště tehdy, když se klient svými vzpomínkami už opravdu nechce zabývat. Dále může regresní terapie efektivně pomoci při odvádění přivtělených duší, a to zejména tehdy, když je podezření, že přivtělená duše už na sebe přivolává pozornost, protože touží po pomoci. Regrese může být též užitečná v případech samovolného vybavování událostí, jejichž zdrojem by mohl být minulý život.

Máte-li podezření, že Vaše případné obtíže by mohly souviset s výše popsanými okruhy, směle mě kontaktujte.

Pokud na regresi vysloveně netrváte, upřímně místo ní doporučuji terapii vnitřního dítěte, která je bezpečnější, ale hlavně produktivnější.


Zkušenosti klientů

» Terapie v Egyptě
» Když vesmír vyslyší
» Dveře do radostnějšího
» Věřit svojí GPS
» Hugo – útěk před terapií
» Týden v ráji
» TŇ III v Egyptě
» Má cesta k sobě
» Vzestup o berlích
» Něha i kopanec
» Svědectví 1
» Dva roky po terapii
» Pro zvědavého muže
» Znovuzrození
» Našel jsem něco nového
» Utěšit vnitřní holčičku
» Účinné! Jasné! Krásné!

» Další zkušenosti...
 

Články o TŇ

» Deprese je brána
» Meduňka
» Třetí oko
» Phoenix 1
» Phoenix 2
» Regenerace


jít za hranice dosavadního poznání...spatřit to, co bylo dosud očím skryto...koncentrovat pozornost na krásu...nechat mysl svobodně rozepnout do volného prostoru...zažít hluboké uvolnění...ochutnat sladkost božské lásky...


(c) Jan Zahradník Havelka, www.vnitrni-dite 000

 

terapie něhou   terapie něhou