terapie něhou   terapie něhou
 

» Co je terapie něhou

» Terapie něhou I.

» Terapie něhou II.

» Terapie něhou III. - Egypt

» Něhoterapeut o sobě

» Motivace k terapii

» Podpora pozemského ženství

» Regresní terapie

» Rituál přijetí

» Kontakt

» Večerní povídání o terapii

» Starší texty o terapii něhou

Terapeutův videoblog (NOVÉ)

 

 

Nesdělitelná zkušenost s TŇ II.

Označení TŇ II. napovídá nejenom pokračování, ale i vyšší stupeň procesu léčby. Jako žena od podstaty plašší a nejistá sama sebou jsem vstupovala do absolvování „dvojky“ s pocity rozpaků a trémy. Pan něhoterapeut mi předem trpělivě objasnil, co je možné do ní zahrnout a do jaké míry ji podle svého přání mohu směřovat. Popravdě řečeno – svobodným rozhodnutím, které bylo přede mě postaveno, jsem byla nejen potěšena, ale i zaskočena. Co všechno si mohu v programu přát a na co se chci zaměřit...

Rozhodujícím režisérem, scénáristou i „hvězdou“ celého semináře byl pan Jan sám. V jeho rukách byla a je zodpovědnost, aby vše proběhlo v rámci hranic etiky a terapeutické čistoty, zvláště když se jedná o večerně – ranní část dne. V jeho rukách je opravdu vše, co nám vesmírná energie dopřeje podle představ nás samotných. Tedy nic proti naší vůli!

Pokud jde o mou zkušenost, odcházela jsem do deštivého rána s vděčnou duší znějící hudbou. S pocitem míru a souladu se svou existencí. S citovou nádrží naplněnou po okraj. Záleží už jen na mně, jak se naučím ji doplňovat a rozdávat z ní. Potvrzení o přijetí vesmírem mou nedokonalou fyzickou existenci povzneslo až transcendentálně nesdělitelným způsobem, ač se teď o sdělení snažím. Jak důležité je připomínat si vzkaz té věčné energie, vedené skrze člověčí ruce, že jsem i přes své deprese, sebepodceňování a prohry stvořením svobodným a cenným! Že jen já mohu a jsem schopna i povinna tyto negativní jevy odbourávat. Slova svého životního citátu, prosícího Věčnou Jednotu, vidím opět v jiném světle:

…Ty, která nás učíš skrze nás, veď mé kroky pevně a moudře, ať, kráčejíc, vnímám Tvé učení a vzdávám čest účelu všech věcí…“

S pokorou a úctou vzdávám čest také lidem, kteří nás učí žít kvalitněji. Myslím, že je na nás, děvčatech jakéhokoliv stáří, abychom svou snahu o posouvání svého života do vyšších plnohodnotnějších „vibrací“ nevzdávaly. O tom a k tomu terapie něhou je.

Helena (září 2007)  

 

Zkušenosti klientů

» Terapie v Egyptě
» Když vesmír vyslyší
» Dveře do radostnějšího
» Věřit svojí GPS
» Hugo – útěk před terapií
» Týden v ráji
» TŇ III v Egyptě
» Má cesta k sobě
» Vzestup o berlích
» Něha i kopanec
» Svědectví 1
» Dva roky po terapii
» Pro zvědavého muže
» Znovuzrození
» Našel jsem něco nového
» Utěšit vnitřní holčičku
» Účinné! Jasné! Krásné!

» Další zkušenosti...
 

Články o TŇ

» Deprese je brána
» Meduňka
» Třetí oko
» Phoenix 1
» Phoenix 2
» Regenerace


jít za hranice dosavadního poznání...spatřit to, co bylo dosud očím skryto...koncentrovat pozornost na krásu...nechat mysl svobodně rozepnout do volného prostoru...zažít hluboké uvolnění...ochutnat sladkost božské lásky...


(c) Jan Zahradník Havelka, www.vnitrni-dite 000

 

terapie něhou   terapie něhou