terapie něhou   terapie něhou
 

» Co je terapie něhou

» Terapie něhou I.

» Terapie něhou II.

» Terapie něhou III. - Egypt

» Něhoterapeut o sobě

» Motivace k terapii

» Podpora pozemského ženství

» Regresní terapie

» Rituál přijetí

» Kontakt

» Večerní povídání o terapii

» Starší texty o terapii něhou

Terapeutův videoblog (NOVÉ)

 

 

Na křídlech kolibříka...

Dostala jsem kolibříka…

Dostala jsem kolibříka darem od svého něžného terapeuta na rozloučenou… Je to dar vskutku něžný a symbolický, neboť je to právě TEN KOLIBŘÍK, který střeží a ohraničuje požehnaný čas mezi dvěma cinknutími. Ten, který se vznáší nad tou nepatrnou a přece nekonečnou „archou úmluvy“ mezi námi a Vesmírem. Kolibřík tak modrý jako je letní nebe za soumraku, tak modrý jako je láskyplné vyjádření náklonnosti, sounáležitosti a sdíleného lidského tepla. Kolibřík, který mi už navždy bude připomínat průsečík mého života a dosud nepoznané uzdravující NĚHY…

Jako by celá má dosavadní cesta života byla jediným strastiplným a dlouhým směřováním k tomuto osudovému bodu, k velkému třesku, k mému probuzení, k mé dospělosti… V tomto jediném bodě jako by se zúročila všechna má bolest, všechna zranění, která jsem utržila. Jako by se zvedla naráz všechna zarezlá stavidla STRACHU a UTRPENÍ a osvobodila všechny nekonečné možnosti a varianty života. V té jediné mezní „chvíli“ jsem dospěla a převzala odpovědnost, nejen za svůj život, ale i za své city, myšlenky a emoce, a PŘIJALA to všechno včetně své bolestné minulosti, a pochopila jsem v hloubi svého srdce, že cenu, kterou nedokážu dát sama sobě, mi nikdo z mého okolí prostě nedá. A právě něha způsobila, že se pomalinku učím otevírat své bolavé dlouho uzavřené srdce a „zveřejňovat“ své bolesti, trápení, stará zranění, své chyby a omyly, své nedokonalosti, (kterých jsem se dříve tolik bála), protože právě v tom je to kouzlo nechtěného – pokud to vše dokážeme odhalit světu, paradoxně se tak stáváme nezranitelnými a svobodnými!

A tak se mým Fénixem povstalým z trosek a popela stal kolibřík. Ten vzrůstem nepatrný avšak božsky dokonalý něžný tvor zářící jak diamant, tvoreček s obrovským srdcem, nesmírně houževnatý a odolný, každým pohybem svých křídel opisující nekonečno… Má duše přišla jako ustrašený ztrápený špínou vláčený vrabeček s polámanými křídly… a zahřívána lidskou blízkostí, náklonností a empatií vzlétla z těch něžných dlaní jako zářivý jedinečný svobodný a krásný kolibřík…

Tak obrovskou uzdravující sílu a moc má lidská blízkost, lidská něha! Takovou obrovskou silou a mocí disponuje každý člověk, který je jí schopen…

Dana, 30. 1. 2008  

(Pokud by někoho zajímaly v paměti uvízlé útržky z mé cesty něžnou terapií nebo mým neněžným životem, ráda se podělím.)

 

Zkušenosti klientů

» Terapie v Egyptě
» Když vesmír vyslyší
» Dveře do radostnějšího
» Věřit svojí GPS
» Hugo – útěk před terapií
» Týden v ráji
» TŇ III v Egyptě
» Má cesta k sobě
» Vzestup o berlích
» Něha i kopanec
» Svědectví 1
» Dva roky po terapii
» Pro zvědavého muže
» Znovuzrození
» Našel jsem něco nového
» Utěšit vnitřní holčičku
» Účinné! Jasné! Krásné!

» Další zkušenosti...
 

Články o TŇ

» Deprese je brána
» Meduňka
» Třetí oko
» Phoenix 1
» Phoenix 2
» Regenerace


jít za hranice dosavadního poznání...spatřit to, co bylo dosud očím skryto...koncentrovat pozornost na krásu...nechat mysl svobodně rozepnout do volného prostoru...zažít hluboké uvolnění...ochutnat sladkost božské lásky...


(c) Jan Zahradník Havelka, www.vnitrni-dite 000

 

terapie něhou   terapie něhou